Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אוסטרובצא

אוסטרובצא

ביה"ק: מוזכר כבר בשנת תצ"ה. בתקופת השואה ביה"ק נכלל בתוך שטח הגטו, כשהחריבו את הגטו נרצחו ונקברו בקבר אחים כאלף יהודים, בסוף המלחמה החריבו הגרמנים את ביה"ק והשתמשו במצבות כפלס לכביש  Czerwi?skiego . בשנת תשכ"א הקימה העירייה על חלקו הדרומי של ביה"ק פארק עירוני. בשנת תש"מ הועברו המצבות מכביש Czerwi?skiego לשטח הדרומי מזרחי של ביה"ק. כ-200 מצבות נשארו בביה"ק.

 

צדיקים הטמונים בו:

רבי מאיר יחיאל אלשטוק ב"ר אברהם יצחק זיע"א (י"ט אדר ה'תרפ"ח)

העיר ממוקמת כשעה נסיעה צפונה מדזיקוב, כשעתיים צפונית מערבית מליזענסק, כשלש שעות דרומית לוורשה, וכשעתיים וחצי מזרחית ללעלוב.

 Henryka Sienkiewicza 16

מפתחות לביה"ק ניתן להשיג בבנייו העייריה, ul. Jana G?ogowskiego 3/5, שעות פתיחה 7.30 – 15.30 , טלפון:  Fax+ 48412672100/109  +48412672110

 

התיישבות היהודים מוזכרת לראשונה בשנת תמ"ב, הם בנו ביכ"נ ולידו בית מדרש. בסוף שנות הת"ר חיו בעיר כ-6500 יהודים, והיתה בה קהילה היהודית הכי גדולה באזור.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע