Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אוסטוראה | Ostroh

אוסטוראה | Ostroh

היהודים התיישבו בעיר החל מהמאה ה-15. התאריך הראשון שמופיע במצבות העתיקות ביותר הוא 1465. על יהודי העיר נגזר גזרת גירוש יחד עם שאר יהודי ליטא ב־1495, אך התאפשר להם לשוב ב־1503.

יהודי העיר התפרנסו בעיקר ממסחר עם פולין, הם היו ממבקריו הקבועים של יריד דנציג, וכן עם נסיכות וולכיה. הודות לקשרי המסחר הענפים אוכלוסייתה היהודית של העיר גדלה מאוד, והעיר נהייתה החשובה שבין ערי ועד ארבע ארצות. עם רבניה נמנו ישעיה הלוי הורוביץ, המהרש"א, המהרש"ל, שלמה לוריא. ר' נתן מנמירוב (נתן מברסלב) חי בה תקופה. נולד בה גם הט"ז. החסידות זכתה שם לפופולריות רבה מאז שמאיר מרגליות (נפטר ב-1790) – תלמיד הבעל שם טוב נבחר לשמש כרבה.

בשל גדולי התורה הרבים שישבו בעיר, היו שכינוה: "אות תורה".

ב־15 באוקטובר 1942 3000 מיהודי העיר נהרגו באקציה. כ-800 ברחו, אך רובם נרצחו על ידי הלאומנים האוקראינים. בשואה נכחדה רוב הקהילה, רק 40 מיהודי העיר חזרו אחרי המלחמה לבתיהם.

 

מהרש"א – רבי שמואל אליעזר איידלס

רבי יעקב יוסף בן ר' יהודה לייב הנקרא ר' ייבי סבא בעל מורא מקדש –

רבי אברהם ב"ר דוד

רבי מאיר אבד"ק לבוב ואוסטראה בעל מאיר נתיבים תלמיד הבעש"ט קבור מול המהרש"א

רבי אהרון שמואלל

רבי בצלאל ב"ר מאיר מרגליות

רבי דוד ב"ר ישראל

רבי  חיים ב"ר דב בער רפפורט

רבי חיים ב"ר משה ליפשיץ

רבי יהודה לייב ב"ר משה המגיד מאוסטרא תלמיד הבעש"ט אבי ר' ייבי 

רבי יונה ב"ר קלמן

רבי יונה הטוב תלמיד הבעש"ט

רבי יעקב ב"ר פנחס קצנלבויגן

רבי יצחק הכהן –

רבי נתן נטע ב"ר משה מרדכי כהנא

רבי  פנחס ב"ר יעקב יוסף

רבי צבי הירש ב"ר אברהם משולם אשכנזי

רבי צבי הירש ב"ר שמאול תלמיד הבעש"ט

רבי שמאול שמעלקע זק

ר' יוסף אוסטילה בן של ר' מרדכי מנשכיז באוסטראה

ר' דוד הלפרין ב"ר ישראל תלמיד הבעש"ט

ר' יחזקאל בנו של ר' פנחס מקוריץ

רבי אהרון דוקטור גורדיא תלמיד המגיד ממזריטש

רבי אפרים חתנו של ר'שמשון משפיטובקה

כתובת בה"ק: PAPANINA 15

שומר PAPANINA 11/4

טל'  22787  –  803654

בהכנ"ס:  LIPLIANA 23

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע