Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אומן | Uman

אומן | Uman

אוּמן היא עיר במרכז אוקראינה במחוז צ'רקסי. היא עיר תעשייתית, ובה כ־88,300 תושבים (נכון לראשית 2004). עיר זו בעלת חשיבות רבה לחסידות ברסלב, כי שם נקבר מייסדה, רבי נחמן מברסלב. קברו מהווה מוקד עליה לאלפי חסידים, ובראש השנה מדי שנה פוקדים אותו עשרות אלפי אנשים, ביניהם רבים שאינם חסידי ברסלב.

בשנת 1802 עבר רבי נחמן מברסלב  בעיר. בשמעו את אשר אירע בשנת   1768 (טבח התקכ'ח- בו נרצחו קרוב ל 30 אלף יהודים) החליט להיקבר ביחד עם הקדושים כשיבוא זמנו. בשנת 1810, כשהרגיש ר' נחמן כי קצו קרב, עבר להתגורר באומן. שם הוא חי כחצי שנה וונקבר במקום, שהיו טמונים בו קדושי טבח ההיידמקים.

רבי נחמן ייחס חשיבות רבה להתאספות על קברו לאחר מותו, וציווה עוד בחייו על חסידיו שיבואו לקברו באופן תדיר, להתפלל וללמוד שם, ולומר תהילים. רבי נחמן הבטיח בחייו, וגם העמיד עדים לכך, כי מי שיבוא לקברו ויתן פרוטה לצדקה ויאמר את עשרה מזמורי התהילים שתיקן, הוא יוציא אותו גם משאול תחתית. הבטחה זו מביאה בכל שנה אל המקום עשרות אלפי איש מכל רחבי העולם.

עניין מיוחד סביב הקבר הוא בראש השנה. אחד היסודות של חסידות ברסלב היא ההתאספות אצל הצדיק בראש השנה. רבי נחמן אמר בין היתר, כי בראש השנה יש לו כוח מיוחד "להמתיק את הדינים הרעים" מעל אלה שיבואו להיות אתו בראש השנה, וציוה באזהרות שונות כי "איש בל יעדר" מה"קיבוץ" אצלו בראש השנה. תלמידיו של רבי נחמן, ובראשם תלמידו ממשיך דרכו, רבי נתן הבינו מתוך דבריו בערב ראש השנה האחרון לחייו (כשלושה שבועות לפני פטירתו), כי ברצונו שמנהג ה"קיבוץ" שמתקבצים אל הצדיק בראש השנה, ימשיך גם לאחר פטירתו, בהתאספות על קברו.

הקיבוץ באומן התקיים ברציפות מאז שנתו האחרונה של רבי נחמן תקע'א, ועד שנת ת'ש כשהשלטונות מנעו זאת מהחסידים. עם קריסת מסך הברזל התחדש הקיבוץ בראש השנה, ובאחרונה הפך למוקד שסוחף גם אנשים רבים מחוץ לחסידות ברסלב, כשבשנים האחרונות פוקדים את המקום עשרות אלפי יהודים, שמספרם עולה בהדרגה מדי שנה בשנה.

מקום הסתלקות רבי נחמן מברסלב זיע"א: VASTOSHNA 9

מקומות קדושים בעיר אומן | Uman

קבר אחים א' : TISHIKA MOLODOVA GDESKI

קבר אחים ב' : SOHOY YAR

"קדושי אומן" – קבר אחים

בית הקברות החדש: ביציאה מהעיר לכיוון KIROVOGRAD

ביהכנ"ס קלוייז מוהרנ"ת: (כיום משמש כמפעל אין אפשרות להיכנס אליו)

SOUIETSKAYA 49

הכנסת אורחים אוהלי צדיקים: bilinsky 22

אגודת אהלי צדיקים מפעילה במקום מקווה, חדר קפה , והכנסת אורחים הפעילה 24 שעות בכל ימות השבוע.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע