Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אוז'גרוד | Uzhhorod

אוז'גרוד | Uzhhorod

בעיר הייתה קהילה יהודית גדולה וחשובה, ששימשה מרכז לעשרות קהילות קטנות באזור זקרפטיה. רבי מאיר איזנשטטר (מהר"ם א"ש) כיהן כרב העיר במאה ה-19, וספרו "שו"ת אמרי אש", היה הספר העברי הראשון שנדפס בעיר, בשנת 1864.

בעיר הייתה קהילה יהודית גדולה וחשובה, ששימשה מרכז לעשרות קהילות קטנות באזור זקרפטיה. רבי מאיר איזנשטטר (מהר"ם א"ש) כיהן כרב העיר במאה ה-19, וספרו "שו"ת אמרי אש", היה הספר העברי הראשון שנדפס בעיר, בשנת 1864. בשנה זו גם נדפסה בעיר המהדורה הראשונה של הספר "קיצור שולחן ערוך", שנכתב על ידי הרב שלמה גאנצפריד, מדייני העיר. נכדו של הרב גאנצפריד היה הרב וחוקר שירת ימי הביניים ושירת ספרד, חיים ברודי, שגם נולד בעיר וחי בה מספר שנים. רבה האחרון של העיר היה הרב אלימלך כהנא, שנספה בשואה. רוב רובם של יהודי אונגוואר הושמדו בשוא

 

רבי אברהם יוסף גרינוואלד בנו של בעל הערוגת בושם, נפטר: ט"ו טבת תרפ"ח
רבי אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב, מח"ס נר מצווה – חנוכה, מטה אשר,קיצור נחלת שבעה ועוד, נפטר י"ב ניסן תש"ג
רבי דוד אברהם משה קרויז מאונגוואר מכונה ר' דוד פייגלס, מח"ס נפש אדם על התנ"ך, בנו של ר' שמואל חסיד, נפטר: כ"ו אדר תרנ"א. (גם בנו ונכדיו קבורים שם)
רבי חיים צבי מאנהיימער אב"ד אונגוואר, מח"ס עין הבדולח, תלמיד החת"ס, נפטר: י"ז תמוז תרמ"ו
רבי יהודה אייזנשטאט אב"ד סאבראנץ, בנו של המהר"ם א"ש, נפטר: א' שבט תרכ"ב.
רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד בנו של בעל הערוגת בושם, אב"ד יארע, מח"ס זכרון אב, נפטר: כ"ד טבת
רבי מאיר אייזנשטאט המהר"ם א"ש, אב"ד אונוואר, מח"ס שו"ת אמרי א"ש ועוד, תלמיד החת"ס, נפטר: כ"ד טבת תרי"ב
רבי מנחם אייזנשטאט אב"ד אונגוואר, מח"ס חומת א"ש זכרון יהודה, בנו של המהר"ם א"ש, נפטר: ו' כסליו תר"ל
רבי משה יהודא לייב שפירא אב"ד סטריזוב, חתן רבי ברוך מגרליץ, ואחיו של הדרכי תשובה, בנו של רבי שלמה ממונקאטש, נפטר: ב' חשוון תרע"ז
רבי שלמה גנצפריד מח"ס קיצור שולחן ערוך, נפטר: כ"ו תמוז תרמ"ו.

כתובת בית הקברות : UL. GORKOVO

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע