Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אוברוש (אובריטש) | OVRUCH

אוברוש (אובריטש) | OVRUCH

רבי יוסף יצחק מאבריטש שהיה ידוע בתפילותיו הנוראות כשתפילת שמונה עשרה הייתה לוקחת לו כשש שעות, היה בנו של בעל הצמח צדק וחמיו של הרבי הרש"ב זיע"א אותו שידך בגיל ארבע לביתו בת השש, וחתנו של רבי יעקב ישראל מטשרקס חתנו של האדמו"ר האמצעי ובנו של רבי מרדכי מטשערנוביל זיע"א.

רבי יוסף יצחק מאבריטש שהיה ידוע בתפילותיו הנוראות כשתפילת שמונה עשרה הייתה לוקחת לו כשש שעות, היה בנו של בעל הצמח צדק וחמיו של הרבי הרש"ב זיע"א אותו שידך בגיל ארבע לביתו בת השש, וחתנו של רבי יעקב ישראל מטשרקס חתנו של האדמו"ר האמצעי ובנו של רבי מרדכי מטשערנוביל זיע"א.

הרה"ח ר′ ישראל מאיר גבאי הי"ו יו"ר אגודת ′אהלי צדיקים – גדר אבות′ שחיפש במשך זמן רב את הציון של רבי יוסף יצחק מאבריטש זיע"א, גילה לאחרונה את הציון הנמצא בבית החיים המקומי באבריטש.

צדיקים הטמונים בו:

רבי יוסף יצחק האדמו"ר מטשרנוביל, בנו של הצמח צדק, חתן הטשרקעסר נפטר: י"ח כסליו תרל"ו

רבי נתן נטע אוירבך חמיו של בעמ"ס בת עין

כתובת בית קברות  1 METALISTEM

כתובת בית קברות 2  MARS 35 8UL.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע