Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מעוניינים למסור שמות לתפילה על ציונם של הצדיקים הקדושים זי''ע?

תפילות לישועות גדולות על קברי הצדיקים בכל רחבי העולם – תלמידי חכמים יתפללו עבורכם בציונים הקדושים:

אומן

ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן

מז'יבוז'

ציון רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א במז'יבוז'

אניפולי

אוהל המגיד ממעזריטש ורבי זושא מאניפולי זיע"א באניפולי

וילדניק

רבי ישראל דב מווילדניק זי"ע בעל השארית ישראל

ברסלב

ציון רבי נתן זי"ע תלמידו וכותב ספריו של רבי נחמן מברסלב

ברדיצ'וב

ציון רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זי"ע

אומן

רבי נחמן מברסלב זיע"א

מז'יבוז'

רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א

אניפולי

המגיד ממעזריטש ורבי זושא מאניפולי זיע"א

וילדניק

רבי ישראל דב מווילדניק זי"ע

ברסלב

רבי נתן זי"ע

ברדיצ'וב

רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זי"ע

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע