Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מוקד סיוע והצלה מרכזי הוקם בעיר מעזבוז באוקראינה ע’’י "אהלי צדיקים". שמירה הדוקה הוצבה במקום

23/02/22 כ"ב אדר א'

בעקבות החשש מפני אנרכיה מקומית בשעת מלחמה החליט הרב ישראל מאיר גבאי שליט”א על הקמת חפ”ק הצלה מרכזי ליהודי אוקריינה עם סעודות כיד המלך ואפשרות לינה לכל הפליטים הנמלטים מאזורי הלחימה | תכונה רבה לקראת השבת הקרובה עם הגעתם של פליטים למעזיבוז.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע