Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

מז'יבוז': שופץ מרכז ההכנסת אורחים שעל ציון הבעש"ט

מז'יבוז': שופץ מרכז ההכנסת אורחים שעל ציון הבעש"ט

לאחרונה, לאחר שנתגלו מספר פגעים שנגרמו ממזג האויר ומפגעי הזמן בבית הכנסת אורחים "היכל הבעל שם טוב" שעל ציון הבעל שם טוב במז'בוז', נערך המקום שיפוץ כללי.

לאחרונה, לאחר שנתגלו מספר פגעים שנגרמו ממזג האויר ומפגעי הזמן בבית הכנסת אורחים "היכל הבעל שם טוב" שעל ציון הבעל שם טוב במז'בוז', נערך המקום שיפוץ כללי.


במסגרת השיפוץ, עבר כל הבניין חדר האוכל בית הכנסת, שיפוץ יסודי. במסגרתו קירותיו גם נצבעו וצופו בציפוי עץ נאה, קיר ארון הקודש צופה בכיסוי אבן, למען יופיו של מקדש מעט חשוב זה, ותמונות וריהוט חדש הובאו למקום.


 

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: